Modul clienti

Modul solicitari client

Modul comenzi

Modul furnizori si achizitii

Modul documente

Modul turism

Modul bilete avion

Modul bilete autocar

Modul bilete asigurari

Modul produse manuale

Modul Rapoarte

Modul Interconectare contabilitate

Modul Business Inteligence

Modul obiecte inventar/mobile

Alte functionalitati